Przejdź do treści

Schola

Spotkania: czwartek o 16.00 (czas zimowy), 17.00 (czas letni)

Schola liturgiczna pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokument soborowe tak o niej mówią: „Do niej bowiem należy troska o poprawne, godne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii”. By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą.

W naszej parafii schola zajmuje się oprawą celebracji liturgicznych w niedziele i święta. 
Odpowiedzialnym za prowadzenie scholi jest Anita Wojdyło oraz ksiądz wikariusz.

Skip to content