Przejdź do treści

Łańcuch Apostolskiej Miłości

Ta wspólnota jest ruchem katolickim, który na wzór bł. Matki Teresy z Kalkuty ma opasać apostolską miłością chorych, cierpiących i starszych z młodymi oraz kapłanami – duszpasterzami młodzieży. Upłynęło 30 lat od utworzenia wspólnoty z inicjatywy ks. Franciszka Rząsy, który pracując w duszpasterstwie młodzieży, a także z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu chciał tym osobom zapewnić zaplecze modlitewne, aby w ten sposób mogli z Bożą pomocą realizować swoje powołanie.

Aby stać się żywym ogniwem Łańcucha Apostolskiej Miłości należy wypełnić podstawowe warunki:
– przyjąć cierpienie z rąk Boga z poddaniem się Jego woli,

– znosić cierpienia w zjednoczeniu z Męką Chrystusa,
– ofiarować swe cierpienia za zbawienie świata i przybliżenie Królestwa Bożego,
– polecać Bogu naszą Archidiecezję, szczególnie wychowawców, duszpasterzy młodzieży, misjonarzy a przede wszystkim młodzież najbardziej zagrożoną,
– i w miarę możliwości odmawiać codziennie modlitwę w tej intencji.

Skip to content